Het Dietistenhuys

boterham met vruchtenhagelslag

Werkwijze


Voor zowel een voedings- als een dieetadvies kunt u telefonisch (06-13455797) of per e-mail een afspraak maken.
Voor een dieetadvies heeft u een verwijzing van een arts nodig, voor een advies over gezonde voeding echter niet.
Per 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat u in principe voor een behandeling door de diëtist geen verwijzing meer nodig heeft van uw arts. Helaas vergoeden slechts enkele zorgverzekeraars uw behandeling zonder verwijzing. Om die reden adviseer ik u een schriftelijke verwijzing aan uw (huis)arts, specialist of tandarts te vragen. Komt u via de directe toegankelijkheid, dan vindt er een screening van 15 minuten plaats voorafgaande aan het eerste gesprek.

Voedingsadvies:

Door gezond te eten en te drinken kunt u zelf veel gezondheidsproblemen voorkomen. Met vragen over gezonde voeding kunt u prima terecht bij Het Diëtistenhuys. Ik geef leefstijladvoezen aan alle leeftijdscategorieën van jong tot ouder, aangepast aan uw persoonlijke situatie en wensen.

Dieetadvies:

Een dieetadvies wordt opgesteld op verzoek van uw behandeld arts of specialist. Deze kan u om medische redenen adviseren om een dieet te volgen. Als diëtist begeleid ik u bij de noodzakelijke veranderingen in uw voedingsgewoonten en leefsstijl, waarbij mijn advisering is gebaseerd op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Eerste gesprek: 75 minuten (inclusief uitwerktijd)

Tijdens dit intakegesprek vindt een inventarisatie plaats van informatie over uw klachten en medische voorgeschiedenis, laboratoriumgegevens etc. Door middel van een diepgaande voedingsanalyse gecombineerd met metingen van uw lichaamssamenstelling worden de bevindingen hieruit met u besproken. In nauw overleg met u wordt een behandelplan met een passend dieetadvies opgesteld.

Vervolg afspraken: in overleg met u: 15-45 minuten (inclusief uitwerktijd)

Tijdens de vervolgafspraken evalueren wij uw ervaringen en indien nodig wordt het behandelplan aangepast. Ook wordt u door mij gecoacht bij het in praktijk brengen van uw leefstijlaanpassingen.

De behandeling wordt afgesloten met een evaluatie, waarbij gekeken wordt of de gestelde doelen gehaald zijn en of de behandeling naar wens is verlopen.

Vanzelfsprekend houden wij uw arts of specialist op de hoogte van het verloop van uw dieetbehandeling.