Het Dietistenhuys

chocolade

Vergoeding


Vanaf 1 januari 2013 wordt dieetadvisering weer voor 3 uur vergoed vanuit uw basisverzekering. Ook hebben meerdere zorgverzekeringen dieetadvisering thans goed in het aanvullende pakket vertegenwoordigd; een aantal echter helemaal niet. Kijk voor uw persoonlijke situatie uw nieuwe polis goed na of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico hoeft niet aangesproken te worden bij vergoedingen vanuit het aanvullende pakket. Heeft u wel een aanvullende verzekering voor dieetadvisering, dan is het afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeraar en het contract dat uw diëtist heeft met deze verzekeraar hoe de betaling verloopt. Bij gecontracteerde zorg zal de diëtist de rekening direct naar uw zorgverzekeraar kunnen sturen. In de overige gevallen zult u de rekening contant moeten betalen aan de diëtist om deze eventueel daarna in te dienen bij uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende verzekering voor een vergoeding van de diëtist, dan betaalt u uw zorg direct contant aan uw diëtist. De uitzondering hierop is de dieetadvisering voor cliënten met Diabetes Mellitus die behandeld worden vanuit de 'gecoördineerde multidisciplinaire zorg'. In dat geval zal de dieetadvisering nog wel onder de verzekerde zorg van het basispakket vallen.

Meer informatie kunt u vinden op:
NVD - Direct naar de Dietist
Vergoeding Dieetadvisering

Aanwezigheid op de afgesproken tijd:

Mocht u verhinderd zijn, vraag ik u om uiterlijk 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren. We maken dan een nieuwe afspraak en ik kan een andere cliënt in de gereserveerde tijd helpen. Indien u zich niet tijdig afmeldt, worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht; deze kosten worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Belastingaftrek van dieetkosten:

Vergoedt uw zorgverzekeraar niet alle kosten? In bepaalde gevallen kunt u een beroep doen op extra belastingaftrek. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de belastingdienst.