Het Dietistenhuys

druiven

Artsen info


Verwijzing naar een diëtist levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. Ik wil u hierbij graag wijzen op de Artsenwijzer Diëtetiek. Hiermee is na te gaan bij welke ziekte en op welk moment het gewenst is dat een patiënt door u wordt doorverwezen naar mijn praktijk. De Artsenwijzer Diëtetiek is te vinden op www.artsenwijzer.info

Met een verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar minimaal 3 uur dieetbegeleiding per jaar. Behalve consultatie van de cliënten op het praktijkadres is ook een huisbezoek mogelijk. Op uw verwijzing dient u hiervoor wel een indicatie te geven.
Gedurende de behandelperiode houd ik u natuurlijk op de hoogte van het verloop van de dieetbehandeling.

De verzekeraar vereist dat het verwijzingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend door u en door de verwijzend arts.